fbpx

Regulamin sklepu

 1. REGULAMIN SKLEPU 

§ 1 – Informacje o sklepie

 1. Sklep internetowy www.balmbouticque.com. jest własnością Balm Boutique Sp. z o.o., Puławska 2 Wejście C, 02-566 Warszawa, NIP 118-220-01-06 zwany dalej Sprzedawcą.
 2. Kontakt telefoniczny w sprawie zamówień możliwy jest w dniach od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt ustawowo wolnych od pracy w godzinach 9-16 pod numerem telefonu +48 607 138 582 pod adresem email: shop@balmboutique.com.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca.
 4. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w Polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego.
 5. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych.
 6. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne.
 7. Podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

§ 2 – Przetwarzanie danych osobowych

 1. Zgodnie z art. 7 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych, przez zgodę osoby, której dane dotyczą rozumie się oświadczenie woli, którego treścią jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych tego, kto składa oświadczenie.
 2. Zgoda nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści; zgoda może być odwołana w każdym czasie.
 3. Konsumentowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, możliwość ich poprawiania, a także prawo do żądania zaprzestania wykorzystywania danych w określonych celach.

§ 3 – Czas Przetwarzania danych osobowych

 1. Dane konsumenta przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania tj.: a) w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z ze strony Konsumenta ograniczających tę zgodę, b) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Konsumenta skutecznego sprzeciwu, c) w celach podatkowych i rachunkowych w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.

§ 4 – Zamówienia i dostawa

 1. Zamówienia realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 9-16.
 2. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu otrzymania informacji o prawidłowo złożonym zamówieniu – do 7 dni.
 3. Produkty są rezerwowane do zamówień przez okres 2 dni. Jeżeli do tego czasu płatność nie zostanie uznana na koncie bankowym Sprzedawcy są one odblokowywane na poczet innych zamówień.
 4. Jeśli złożone zamówienie obejmuje produkty o różnym statusie dostępności, wysyłka zamówionych produktów następuje w chwili skompletowania całości zamówienia.
 5. W przypadku niedostępności zamówionego produktu, Klient jest informowany o tym fakcie przez pracownika sklepu i podejmuje decyzję o sposobie realizacji pozostałej części złożonego zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania na produkt brakujący, zamiana brakującego produktu na inny w tej samej cenie lub anulowanie całego zamówienia) bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
 6. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Zamawiającego na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez firmę Balm Boutique Sp. z o.o. w celu realizacji zamówienia.
 7. Klient ma prawo do wglądu, poprawienia oraz żądania zaprzestania wykorzystania swoich danych osobowych zgodnie z ustawą “O ochronie danych osobowych” z dnia 29 sierpnia 1997 r.
 8. Klient może wybrać formy dostawy wyszczególnione na stronie przy składaniu zamówienia i pokrywa jej koszty.

§ 5 – Płatności

 1. Klient może wybrać następujący sposób zapłaty: Przelew bankowy; Karty płatnicze: Visa,Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Blik, ApplePay, GPay.

  Regulamin sklepu |                                    

 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. – Podmiot z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6, zarejrestrowany w Sądzie Rejonowym w Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000320590, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000 złotych (opłaconym w całości), NIP: 5851351185, wpisany do rejestru dostawców usług płatniczych pod numerem IP17/2013, do rejestru instytucji pożyczkowych pod numerem RIP 000109, do rejestru pośredników kredytowych pod numerem RPK 002057, do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 11050.

 3. W przypadku problemów z dokonaniem płatności można jej dokonać po uzgodnieniu bezpośrednio na nasze konto:  Balm Boutique Sp. z o.o., Farysa 27B, 01-971 Warszawa, MBank nr konta: 77 1140 2004 0000 3402 7926 4206. Przy wpłacie podaj numer zamówienia.

 4. Formę płatności klient wybiera przy zamawianiu towaru na formularzu zamówienia.

 5. Zamówienia nie opłacone w terminie 2 dni licząc od następnego dnia po dniu złożenia będą anulowane. W przypadku uiszczenia opłaty po tym terminie należy poinformować o tym fakcie mailowo lub telefonicznie.
 6. Paragony lub faktury do zamówień opłacanych przy odbiorze, wysyłane będą na życzenie klienta po zaksięgowaniu środków z pobrania na naszym koncie.
 7. Jeżeli klient nie wyraził takiej woli paragon lub faktura jest przechowywana w archiwum firmy przez okres 2 lat.
 8. W paczkach z zamówieniami opłacanymi przy odbiorze jest dołączony dokument o nazwie Zamówienie/Dokument dostawy, który uprawnia do wszelkich możliwych działań na takich samych zasadach jak paragon lub faktura.
 9. Faktura w formie elektronicznej wysyłana jest do klienta po dostarczeniu towaru na adres mailowy podany podczas rejestracji lub składania zamówienia.
 10. Warunkiem wydania towaru jest złożenie zamówienia, wybór formy dostawy, jego opłacenie i akceptacja regulaminu sklepu.
 11. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 12. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną klubu kartą płatniczą Sklep Internetowy dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

§ 6 – Reklamacje i zwroty

 1. Po doręczeniu towaru może nastąpić wymiana, zwrot lub reklamacja na podstawie paragonu, faktury, zamówienia od klienta lub weryfikacji danych zamieszczonych przy złożonym zamówieniu w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki.
 2. Zwroty przyjmowane są tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy produkt nie był używany, nie jest zniszczony i jest oryginalnie zapakowany.
 3. Rozpatrzenie reklamacji towaru może odbywać się na podstawie przesłanego Formularza reklamacyjnego wraz z reklamowanym produktem i wraz z dowodem zakupu lub protokołem uszkodzenia spisanym przez kuriera przy doręczeniu paczki.
 4. Po rozpatrzeniu reklamacji pieniądze zwracane są na podany przez Klienta w formularzu reklamacyjnym nr konta, w ciągu 14 dni od momentu otrzymania zwracanego towaru w nienaruszonym stanie i bez śladów użytkowania. 
 5. W przypadku konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sklep dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.
 6. Koszt oraz organizację transportu towaru zwracanego przez Klienta pokrywa klient. W przypadku zwrotów reklamacyjnych, po ich pozytywnym rozpatrzeniu i uznaniu za zasadne, koszt przesyłki towaru od Klienta do Sprzedawcy zostaje zwrócony na podane w formularzu reklamacyjnym konto.
 7. Brak możliwości odstąpienia od umowy występuje wyłącznie w przypadku produktów wykonywanych na specjalne zamówienie.
 8. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z na podstawie art. 27 ustawy od prawach konsumenta po złożeniu oświadczenia. Koszty zwrotu zgodnie z ustawą ponosi klient.

§ 7 – Opisy i zdjęcia produktu

 1. Wszystkie produkty znajdujące się w sprzedaży sklepu są produktami nowymi.
 2. Jeśli wystąpią odstępstwa od tej normy, informacja taka zostanie wyraźnie zaznaczona w opisie.
 3. Własności, składy, sposób użycia, termin przydatności podane są na opakowaniach produktów i znajdują na stronach Sklepu Internetowego.

§ 8 – Ceny

 1. Ceny podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Wartość ceny nie obejmuje kosztów przesyłki towaru do Klienta.
 2. Cena podana przy produkcie jest ceną wiążącą obie strony w chwili rozpoczęcia realizacji zamówienia na towar.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do możliwości zmian cen, wprowadzania akcji promocyjnych i wyprzedaży, wprowadzania w nich zmian oraz ich zakończenia bez podawania przyczyny.
 4. Regulamin promocji publikowany będzie na stronie Portalu, Klient zobowiązany jest do zapoznania się z jego treścią a skorzystanie z promocji uważa się za akceptację jej warunków.
 5. Przedstawiona oferta nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

§ 9 Własność intelektualna

 1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu Balm Boutique Sp. z o.o.( w tym tekstów informacyjnych, zdjęć, opisów i innych publikowanych treści ) bez pisemnej zgody.

§ 10 Wejście w życie regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia: 01.06.2019 r.
 3. Każda aktualizacja wchodzi w życie z chwilą publikacji jej na stronie Portalu.