Balm Boutique®

Polityka prywatności

Drogi Użytkowniku:

Korzystając z naszej Strony Balmboutique.com powierzasz nam swoje dane.

Kto jest administratorem danych?

Administratorem Twoich danych podanych na Stronie,  jest firma Balm Boutique Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-566) przy ulicy Puławską 2 Wejście C , wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy w Warszawie pod numerem KRS 0000805623; telefon: +48 22 602 2202, e-mail: contact@balmboutique.com.

Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy dane, które podajesz w związku z korzystaniem z naszej Strony. Są to przede wszystkim dane niezbędne do założenia Ci: konta, możliwości dokonywania zakupów, komentowania treści na stronie, przesyłania do nas wiadomości oraz otrzymywania od nas wiadomości. To są dane, które sam Nam podajesz. Przetwarzamy także dane, które pozostawiasz przy okazji poruszania się po naszym portalu i korzystaniu z jego funkcjonalności. Są to dane pozostawiane w tzw. plikach cookies.

Jakie są cele oraz podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych i przez jaki okres będą przetwarzane?

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych w poszczególnych celach są następujące:

1. Cele przetwarzanie danych:

wykonanie umowy łączącej nas z naszymi Użytkownikami, takimi umowami są najczęściej regulaminy, które akceptujesz zanim będziemy mogli umożliwić Ci korzystanie z poszczególnych funkcjonalności przesyłanie informacji o ofertach oraz marketingowych, dokonywanie pomiarów statystycznych i analiz oraz profilowania przesyłanie informacji o ofertach oraz marketingowych, dokonywanie pomiarów statystycznych i analiz oraz profilowania, w tym dla osób trzecich;

2. Podstawy prawne:

– art. 6 ust. 1 lit b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,

– art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z uzasadnionych interesów administratora, – art. 6 ust. 1 lit. a)

– osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie;

3. Okres przetwarzania:

  – do czasu wygaśnięcia danej umowy, a po jej wygaśnięciu tylko jeśli jest to prawem wymagane lub dozwolone na przykład w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń,

– do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu,

– do czasu cofnięcia zgody.

Komu powierzamy dane?

W prowadzeniu Strony i niektórych jej funkcjonalności wspierają nas nasi Partnerzy i Dostawcy usług. Są to zewnętrzne podmioty, którym możemy udostępniać dane.

Nasi Dostawcy usług, to np.: dostawcy usług IT, agencje marketingowe i graficzne i inni dostawcy wspierający nas w bieżącym działaniu portalu. Zawieramy z Naszymi Dostawcami umowy na podstawie których Dostawcy mogą przetwarzać powierzone im dane wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami.

Twoje dane mogą być również przekazane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

Partnerzy i Dostawcy usług mogą działać w krajach, które zapewniają inny poziom ochrony, niż występujący w Unii Europejskiej. W przypadku przekazywania danych do odbiorców z państw trzecich tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego podejmujemy wszelkie konieczne działania, aby zapewnić, że zostanie zachowany poziom ochrony zgodnie z obowiązującym prawem.

Czy musisz podawać dane?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do korzystania z poszczególnych funkcjonalności uniemożliwi nam świadczenie tych usług.

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • prawo żądania sprostowania danych
 • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Jeżeli udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie swoich danych, masz także:

 • prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z Inspektorem ochrony danych.

Inspektor ochrony danych oraz jego dane kontaktowe:

W trosce o bezpieczeństwo Twoich danych oraz w celu umożliwienia kontaktu we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dane Inspektora znajdują się poniżej.

Adres korespondencyjny: Balm Boutique Sp. z o.o., ul. Farysa 27B, 01-971 Warszawa. E-mail: contact@balmboutique.com

Czym są pliki „cookies”?

Pliki „cookies” to niewielkie pliki zawierające dane informatyczne, przyjmujące formę literową lub numeryczną (pliki tekstowe), przechowywane w zasobach na urządzeniach końcowych przeznaczonych do korzystania ze stron internetowych (np. komputer, tablet, smartfon). Pliki te pozwalają odróżnić urządzenie danego użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji.

Do czego używamy plików „cookies”?

Używamy „cookies” aby ułatwić korzystanie ze Strony i dostosowywać jej zawartość do preferencji Użytkownika oraz zoptymalizować korzystanie ze Strony dla uzyskania jak najlepszych doświadczeń przez Użytkownika. Pliki „cookies” pomagają nam także w tworzeniu statystyk umożliwiających zrozumienie, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co powala ulepszyć jego strukturę i zawartość.

Jakich plików „cookies” używamy?

Dzieląc pliki „cookies” na poszczególne kategorie używamy ich następujące rodzaje:

 1. Cookies sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Cookies wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji.
 3. Cookies statystyczne – służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.
 4. Cookies własne – pliki umieszczone bezpośrednio przez właściciela witryny jaka została odwiedzona.
 5. Cookies niezbędne – są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Strony lub funkcjonalności z których Użytkownik chce skorzystać.
 6. Cookies funkcjonalne – są ważne dla działania Strony, służą wzbogaceniu funkcjonalności Strony, bez nich serwis będzie działał poprawnie, jednak nie będzie dostosowany do preferencji użytkownika.
 7. Cookies badające – wykorzystywane do śledzenia Użytkowników jednak nie obejmują informacji pozwalających zidentyfikować danych konkretnego użytkownika.

Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe?

Dane gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym, w szczególności uniemożliwiając dostęp do danych osobowych.

Usuwanie plików „cookies”

Użytkownik może samodzielnie zdecydować, czy i jakie pliki „cookies” akceptuje na swoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies” może jednak wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Przydatne informacje

Dodatkowe informacje na temat plików cookies i innych, podobnych technologii można znaleźć m.in. pod adresem wszystko o ciasteczkach.plyouronlinechoices.com lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.